Technické údaje izolácie ISOCELL

Technický list izolácie ISOCELL

V nasledujúcej tabuľke môžete vidieť prehľad všetkých technických vlastnosí izolácie.
Tabuľka je zostavená podľa normy EN 15101
Stiahnuť tabuľku
Označenie ISOCELL izolácia z celulózových vlákien
Protipožiarna ochrana: Požiarna ochrana: 10% minerálne látky, z toho 3% kyselina boritá
EU
Nemecko
Schválenie ETA - 06/0076 Z-23.11 - 1236
Kontrolný orgán kvality OiB MPA NRW
Objemová hmotnosť podľa schválenia
Voľne fúkaná ISO/CD 18393 28 - 40 kg/ m³
V priestoroch fúkaná ISO/CD 18393 38 - 65 kg/ m³
Koeficient tepelnej vodivostiλ D
Výpočtová hodnota
EN 1045 0,039 W/ mK
0,039 W/ mK
0,039 W/ mK
0,040 W/ mK
Správanie pri požiari EN 13501-1 100 mm / B - s2, d0
40 mm / E
B 2 podľa DIN 4102
Difúzny odpor vodnej pary EN 12086 µ = 1 µ = 1-2
Odpor prúdenia EN 29053 pri 30 kg/m³ r = 5,3 kPa.s/m²
pri 50 kg/m³ r = 25,1 kPa.s/m²
Normálna vlhkosť max. 12 %
Príjem vlhkosti bei 30 kg/ m³
Príjem vlhkosti bei 65 kg/ m³
EN 1609 WP = 15,20 kg/ m²
WP = 38,95 kg/ m²
Hrúbka voľne fúkanej celulózy do 25cm
Hrúbka voľne fúkanej celulózy nad 25cm
ISO/CD 18393
ISO/CD 18393
10 % navýšenie materiálu
15 % navýšenie materiálu
Miera sadanie voľne fúkanej 28 kg/ m³
Miera sadania v priestoroch 38 kg/ m³
ISO/CD 18393
ISO/CD 18393
max. 8 %
0 %
Vlastná kontrola kvality
Surová hustota 1 x týždenne
Miera sadania 1 x týždenne
Príjem vlhkosti 1 x týždenne
Správanie pri požiari 1 x týždenne
spec. Tepelná kapacita 2,11 KJ / kg K
Primárna energia z neobnoviteľných zdrovjov / PEI ne MJ/kg (Ho) 7,5 MJ
Primárna energia z obnoviteľných zdrojov /
Pei e MJ/kg (Ho)
1,1 MJ
Potenciál skleníkového efektu / GWP 100 -0,8 kg CO2eq/kg
Potenciál prekyselenial / AP 3,1 g SO2eq
Toxikológia Podľa odborného posudku klinického oddelenia pre pracovnú
medizinu, sa na základe nízkej expozície sa nedá žiadne
zdravotné riziko stanoviť. Zaťaženiu prachom sa priaplikácii
dá zabraniť použitím ochrannej masky.
Likvidácia Pokiaľ nie je materiál znečistený cudzími látkami, dá sa vrátiť
výrobcovi..
Číslo odpadovej nádoby EWC: 17 06 04, 17 09 04, 20 03 01
Spalovanie v spalovni a to samostatne alebo spoločne s iným
komunálnym odpadom je povolené.
09.2013/BP/CN
Navštívte nás na facebooku
Reklama