Popis vlastností

Najlepšie tepelno-izolačné vlastnosti

Nie je to len najnižšia tepelná vodivosť, ktorou sa ISOCELL celulóza vyznačuje. Je známe, že každá izolácia je kvalitná tak, ako je dobrá na svojom najslabšom mieste. Našou celulózou izoláciou sa vyplnia aj tie najužšie škáry a štrbiny. To je výsledok pre izolačnú dosku, ktorá je bez škár a tepelných mostov.
tepelna ochrana
Regulácia vlhkosti

ISOCELL celulózová izolácia je schopná, bez toho aby stratila izolačné hodnoty do vlákien prijímať a zároveň rovnomerne vydávať vlhkosť. Táto zvláštna schopnosť pôsobí regulačne na klímu v miestnosti.

Pri sanácii alebo plochých strechách bez zadného vetrania, pôsobí ISOCELL celulóza v stavebnej fyzike ako regulátor vlhkosti. Naviac má na rozdiel od bežných izolačných dosiek podstatne lepšiu vzduchotesnosť a odolnosť proti vetru, predovšetkým u drevostavbách. V podstate prírodné vlastnosti celulózových vlákien v spojení s ISOCELL vyfúkavacou technológiou spĺňajú tie najvyššie nároky a požiadavky na bytovú klímu a úsporu energie.

Vysoká ochrana pred hlukom

Aj v tejto oblasti Vám tesná a bezškárová celulózová izolácia prinesie len výhody. V porovnávacích skúškach s bežnými izolačnými materiálmi boli namerané až o 7 dB lepšie zvukovo izolačné hodnoty.

Vysoká protipožiarna ochrana

Stále častejšie sa ISOCELL celulózová izolácia v porovnaní s inými izolačnými materiálmi osvedčuje aj v oblasti protipožiarnej ochrany. To dokazujú aj prevedené protipožiarne skúšky na stavebných dieloch od F30 do F90.

V klasifikácii EN B-s2-d0 dosiahla ISOCELL celulózová izolácia najvyššie hodnotenie pre horľavé izolačné látky.

Požiarne testy, ktoré sa uskutočnili v Ústave pre protipožiarnu techniku a výskum v oblasti bezpečnosti GmbH v Linzi, ako aj vlastné požiarne testy dokazujú ten istý výsledok: ISOCELL celulózová izolácia nehorí. Iba vrchná vrstva zuhoľnatie.

Vynikajúca tepelná ochrana

Vysoká tepelná kapacita celulózovej izolácie ISOCELL spôsobuje jednoznačne spomalený prestup tepelného toku. Samotné podkrovné miestnosti zostávajú až do noci chladné/teplé a vďaka tomu môžete nerušene spať.
Podobne ako pri prepočte U – hodnoty pri tepelnej izolácii, sa dá vypočítať aj tepelná ochrana. Jedná sa o tzv. fázový posun.
Fázový posun PHI je časový interval uvedený v hodinách, ktorý potrebuje teplotná vlna, aby sa z obvodovej strany stavby dostala na vnútornú stranu stavby.
Čím je väčší fázový posun, tým bude prehriatie/prechladenie budovy pomalšie.
Z lásky k životnému prostrediu

Už odjakživa je známe, že dobrou celulózou vieme ušetriť nie len na vykurovacej energii, ale kvalitná celulóza chráni aj životné prostredie. Aj v produkcii je ISOCELL celulózová izolácia z ekologického hľadiska neporaziteľná

V klasifikácii EN B-s2-d0 dosiahla ISOCELL celulózová izolácia najvyššie hodnotenie pre horľavé izolačné látky.

Požiarne testy, ktoré sa uskutočnili v Ústave pre protipožiarnu techniku a výskum v oblasti bezpečnosti GmbH v Linzi, ako aj vlastné požiarne testy dokazujú ten istý výsledok: ISOCELL celulózová izolácia nehorí. Iba vrchná vrstva zuhoľnatie.

Ekonomický v spracovaní

Žiadne odrezky

Jeden materiál pre všetky použitia

Žiadne viacvrstvové pokladanie

Žiadne ťahanie sa s materiálom na stavenisku

Rýchle spracovanie

Žiadny problém v skladovaní na stavenisku

Navštívte nás na facebooku
Reklama