Fúkaná Izolácia

Fúkanie celulózy ISOCELL

Technický list

Podľa normy EN 15101

ISOCELL celulózová izolácia

Označenie  ISOCELL izolácia z celulózových vlákien
Protipožiarna ochrana: Požiarna ochrana: 10% minerálne látky, z toho 3% kyselina boritá
   EU
Nemecko
Schválenie ETA – 06/0076 Z-23.11 - 1236
Kontrolný orgán kvality OiB MPA NRW
Objemová hmotnosť podľa schválenia
Voľne fúkaná ISO/CD 18393  28 - 40 kg/ m³  
V priestoroch fúkaná   ISO/CD 18393 38 - 65 kg/ m³  
Koeficient  tepelnej vodivostiλ D
Výpočtová hodnota
 EN 1045 0,039 W/ mK
0,039 W/ mK
0,039 W/ mK
0,040 W/ mK
Správanie pri požiari EN 13501-1 100 mm / B – s2, d0
40 mm / E
B 2 podľa DIN 4102
Difúzny odpor vodnej pary EN 12086 µ = 1  µ = 1-2
Odpor prúdenia EN 29053 pri 30 kg/m³ r = 5,3 kPa.s/m²
pri 50 kg/m³ r = 25,1 kPa.s/m²
Normálna vlhkosť   max. 12 %  
Príjem vlhkosti bei 30 kg/ m³
Príjem vlhkosti bei 65 kg/ m³ 
EN 1609 WP = 15,20 kg/ m²
WP = 38,95 kg/ m²
 
Hrúbka voľne fúkanej celulózy do 25cm
Hrúbka voľne fúkanej celulózy nad 25cm
ISO/CD 18393
ISO/CD 18393
10 % navýšenie materiálu
15 % navýšenie materiálu
Miera sadanie voľne fúkanej 28 kg/ m³
Miera sadania v priestoroch 38 kg/ m³
ISO/CD 18393
ISO/CD 18393
max. 8 %
0 %
 
Vlastná kontrola kvality  
Surová hustota 1 x týždenne
Miera sadania 1 x týždenne
Príjem vlhkosti 1 x týždenne
Správanie pri požiari 1 x týždenne
spec. Tepelná kapacita 2,11 KJ / kg K
Primárna energia z neobnoviteľných zdrovjov / PEI ne MJ/kg (Ho) 7,5 MJ
Primárna energia z obnoviteľných zdrojov /
Pei e MJ/kg (Ho)
1,1 MJ
Potenciál skleníkového efektu / GWP 100 -0,8 kg CO2eq/kg
Potenciál prekyselenial / AP 3,1 g SO2eq
Toxikológia  Podľa odborného posudku klinického oddelenia pre pracovnú
medizinu, sa na základe nízkej expozície sa nedá žiadne
zdravotné riziko stanoviť. Zaťaženiu prachom sa priaplikácii
dá zabraniť použitím ochrannej masky.
Likvidácia Pokiaľ nie je materiál znečistený cudzími látkami, dá sa vrátiť
výrobcovi..
Číslo odpadovej nádoby EWC: 17 06 04, 17 09 04, 20 03 01
Spalovanie v spalovni a to samostatne alebo spoločne s iným
komunálnym odpadom je povolené.
  09.2013/BP/CN
 Stiahnite si celý Technický list v PDF formáte.